Muzeul Memorial Ady Endre, Oradea

|
41 vizualizări

Inaugurarea Muzeului Memorial „Ady Endre” a avut loc la 26 mai 1955.
Crearea acestui muzeu la Oradea se justifică prin legăturile strânse ale poetului cu orașul de pe Crișul Repede.
Cei patru ani de activitate jurnalistică s-au dovedit determinanți în formarea personalității sale.
Muzeul este găzduit de clădirea fostei cafenele „Müller”, deosebit de populară la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.
Construcţia iniţială, finalizată în 1869 în piaţa din faţa sediului Prefecturii Bihor, şi-a căpătat forma actuală în cursul reconstrucţiei din 1895.

Acest cochet local, cu terasă, a fost un loc preferat de tînărul Ady, nu numai pentru a petrece ci, conform uzanţelor vremii, pentru a şi lucra.

Potrivit tradiţiei, în sezonul estival, în colţul din dreapta al terasei se afla masa lui, pe care a redactat multe dintre reportajele şi articolele sale.
În actuala expoziţie accentul cade pe prezentarea vieţii şi activităţii orădene a lui Ady, materialul expus prezentînd în principal munca de publicist şi în cadrul mişcării literare „A Holnap”.
Muzeul Memorial “Ady Endre” deţine următoarele colecţii:
Colecţia de volume din opera scriitorului conţine diferitele ediţii ale operelor poetice, publicistice şi de proză, ale lui Ady, apărute atît în timpul vieţii poetului, cît şi după moartea sa. Cele mai valoroase exemplare sînt ediţiile princeps, dintre care unele poartă dedicaţia autorului. În această colecţie se includ şi volumele de traduceri din opera lui Ady în diverse limbi, apărute de-a lungul anilor. Tot aici se încadrează vasta bibliografie de referinţă privind viaţa şi activitatea poetului (biografii, studii, comentarii etc.). Viziunea asupra personalităţii poetului se completează cu o bogată colecţie de articole de presă (peste o mie) adunate în peste 90 de ani.

Colecţia de documente se compune din diverse tipărituri (programe, invitaţii etc.) care atestă interesul şi recunoştinţa posterităţii faţă de personalitatea lui Ady Endre, recepționarea mesajului ideatic al operei sale în perioade istorice succesive, materializate prin manifestări cultural-literare evocatoare, seri literare, simpozioane, recitări de poezii, spectacole artistice, înfiinţarea muzeului memorial, inaugurarea statuii lui Ady, acordarea numelui său unor şcoli sau străzi.
Colecţia de manuscrise cuprinde manuscrisele lui Ady: scrisori, cărți poștale adresate unor personalităţi apropiate poetului, articole şi poezii semnate, alte manuscrise provenite de la membrii societăţii literare “A Holnap” şi prieteni apropiaţi ai poetului. În această colecţie este inclusă şi vasta corespondenţă a membrilor familiei Ady, cat şi cea purtată între diverşi cercetători ai operei lui.
Colecţia de periodice. În patrimoniul muzeului se regăsesc numeroase reviste literare apărute de-a lungul secolului XX.

Dintre acestea se detaşează colecţia aproape completă a revistei “Nyugat” (“Occidentul”), care a fiinţat între anii 1908-1937 şi este considerată cea mai importantă revistă literară maghiară din secolul trecut. Ady a fost de la început colaboratorul, apoi redactorul revistei pînă la moartea sa (1908-1919).
Menţionăm şi alte reviste, printre care: “Jövendő” (1903), “Igaz Szó” (1958-1974), “Korunk” (1957-1974), “Utunk” (1965-1966, 1971-1974), “Familia” (1971-1974) etc.
Colecţia de fotografii conţine fotografiile poetului din diferite perioade ale vieţii sale, ale membrilor familiei Ady, ale profesorilor tînărului Ady. Aici se regăsesc şi fotografiile unor colegi de redacţie şi ale prietenilor poetului.

Alte fotografii imortalizează locuri, clădiri legate de viaţa şi activitatea poetului sau mărturii ale recunoştinţei posterităţii faţă de personalitatea sa: statui, plăci comemorative etc.

Merită să afli și despre

Sugestii: