Muzeul de Istorie Buhuși, Bacău

Muzeul este adăpostit în fostul conac al boierului Toader Buhuş, datând din sec. al XVIII-lea.În 1991 expoziţia de istorie a fost reorganizată, prin dezafectarea sălii de istorie contemporană şi îmbogăţirea colecţiilor cu utilaje tehnice care să ilustreze istoria industriei textile din Buhuşi: darac de scărmănat lână, mici subansamble, război de ţesut, meliţă, roţi de tors, cataloage cu mostre de stofe, costume naţionale, ştergare etc. Toader Buhuș deținea dregătoria de sluger, persoana care se ocupă cu aprovizionarea cu alimente, în special carne (pe moșia sa sunt atestați 3 casapi).În 1819 boierul obține hrisov domnesc pentru înființarea unui târg pe moșia Bodești,…

Detalii