Vasile CONDURACHE, sculptor

Vasile CONDURACHE s-a născut la Costești, județul Vaslui, in anul 1919 si a încetat din viata la Bacău, in anul 1999

A urmat Academia de Arte Frumoase, Iaşi. Maestru – Ion Irimescu si a fost Profesor de sculptură şi anatomie artistică la Universitatea de Arte şi Facultatea de Teologie, Iaşi.

Vasile CONDURACHE a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.
In anul 1959 Bucureşti, Expune cu pictorul N. Popa, , 1986 Sala Voievozilor, Palatul Culturii Iaşi, Expoziţia Maternitate.

Activitatea sa de creaţie s-a desfăşurat timp de o jumătate de secol, între anii 1944-1995, realizând peste 100 de lucrări de sculptură, fiind unul dintre sculptorii cu vocaţia rară a monumentalităţii şi unul dintre profesorii cu har.
A fost un artist al variaţiunilor pe aceleaşi teme: maternitatea, suferinţele poporului şi portretul omului. Maternitatea a fost o temă obsesivă şi ecoul ei se regăseşte în numeroase lucrări, realizate divers şi sugestiv.
Să găseşti, să deschizi calea spre inima omului este esenţiala raţiune a operei de artă, a existenţei artistului. Dacă o lucrare emoţionează şi operează o mutaţie spirituală, ea are valoare; dacă nu, chiar şi spectatorul avizat trece indiferent pe lângă ea…Sufletul omului rămâne pustiu fără Poezie, Muzică, Pictură, Sculptură, fără să vibreze în înaltele sfere ale spiritualităţii.” Vasile CONDURACHE