Stefan Doru MOSCU, pictor, sculptor

In perioada 2005 – 2008 Stefan Doru MOSCU a urmat Facultatea de Istorie Nicolae Lupu, secţia Restaurare-Conservare, Universitatea Lucian Blaga Sibiu