Sergiu GRAPĂ, pictor, grafician

Sergiu Grapă s-a născut la data de 15 martie 1975, Iași.

A urmat studiile dintre anii 1994-1999, la Universitatea de Arte George Enescu Iași, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, secția grafică, clasa profesor Ion Truică.

La început m-am axat mai mult pe linie si pe redarea volumetriei, a luminii si a umbrei, numai prin hașură, intensitate, cantități de închis-deschis. Culoarea a urmat ca dorința de a realiza materialitatea.” Sergiu Grapă

Graficianul Sergiu Grapă evoluează pe o traiectorie suprarealistă puțin cultivată astăzi de artiști. Se pot observa unele note comune cu Dali și Ernst sau cu M. Chirnoagă și T. Banus de la noi, dar viziunea plastică și formula creativă îi sunt puternic personalizate. Ireproșabil executate, lucrările lui (desene în tuș și grafică color în acuarelă) rețin atenția prin scenele onirice de o halucinantă irealitate, cu ipostaze infernale, coșmarești, ce tulbură comoditățile și habitudinile noastre în a concepe și vedea lumea.” I.C. Corjan

Profesor de desen in Suceava pana in 2000, Sergiu Grapa înregistrează si numeroase expoziții personale si de grup, colaborări, concursuri, si are numeroase lucrări expuse nu doar in tara, in orașe ca București, Cluj, Iași, Suceava, Bacău, ci si in străinătate: S.U.A., Canada, Elveția, Germania, Anglia, Cipru, Italia, Spania, Ucraina, Belgia, Grecia.

Premii:
2010 – Premiul I pentru Grafică satirică, Muzeul Satului, Gura Humorului
2009 – Premiul I pentru Portret, Casa Culturii Urziceni
1996 – Premiul I pentru Grafică, Teatrul Național Craiova
1995 – Premiul RAO, Casa Studențească Iași | 1995 Premiul I pentru Grafică, Galeria de Artă, Giurgiu.