Muzeul Național Filatelic, București

Muzeul Național Filatelic a fost creat cu scopul de a deveni un centru de învățare și de manifestare pentru oamenii de toate vârstele, uniți prin același hobby, filatelia.
Anul 2004 este anul renașterii acestei instituții, pe care dorința, stăruința, bunăvoința și eforturile tuturor celor apropiați filateliei și poștei au transpus-o dintr-o imagine a minții, într-o imagine reală.
Muzeul Național Filatelic este o instituție culturală a cărei misiune este de a promova cunoașterea și înțelegerea lumii întregi, prin studierea timbrelor, a scrisorilor sau a altor mijloace de comunicare prin poștă.
El este găzduit în clădirea actualului Muzeu Național de Istorie a României.
O preocupare continuă a acestei instituții o constituie achiziționarea de obiecte și piese filatelice, în vederea completării și îmbogățirii colecțiilor.
Muzeul Național Filatelic propune spre vizionare numeroase perle filatelice, inclusiv unele unicate mondiale.
Tot aici sunt expuse matrițele care au dat naștere celebrelor “Capete de Bour”, sau eseuri și probe de timbre care dau culoare și interes oricăror colecții.
Colecția Filatelică a României cuprinde peste 11 milioane de timbre, care constituie aproximativ 3 milioane de serii filatelice, unele dintre acestea unice. Printre obiectele rare se regăsesc „Cap de Bour”, emise în Moldova în 1858, coli cu timbre din emisiunile „Carol cu favoriți” sau „Carol cu barbă”, care datează din perioada 1866-1872.
De asemenea, regăsim machetele care au stat la baza emisiunilor filatelice românești, create de artiști relevanți pentru istoria filateliei, dar și pentru istoria artei.
O parte importantă din colecție este constituită din timbrele care provin din țările membre ale Uniunii Poștale Universale, care ne oferă o imagine asupra emisiunilor din întreaga lume.
Adresa Muzeul Național Filatelic: Calea Victoriei nr. 12, sector 3