Muzeul memorial Nicolae Bălcescu, Valea Bălcească, Vâlcea

În anul 1968, pe Valea Topologului, în satul de unde-şi trage rădăcina familia marelui revoluţionar, istoric şi patriot, se deschide un muzeu consacrat memoriei acestuia, în clădirea pe care în 1948 Radu Mandrea a donat-o statului în cinstea lui Nicolae Bălcescu spre a fi „loc de reculegere şi de studiu”.
În cele 11 încăperi ale conacului sunt organizate două expoziţii, una dedicată familiei – înaintaşi şi urmaşi – şi alta dedicată lui Nicolae Bălcescu.

Colecţiile Memorialului Nicolae Bălcescu cuprind peste 15.000 de bunuri culturale şi de patrimoniu, artă decorativă, mobilier Biedermayer, tablouri, o arhivă de o inestimabilă valoare culturală, amintiri despre Nicolae Bălcescu şi familia acestuia, fiind o carte deschisă spre cunoaşterea celui mai autentic reprezentant al unei generaţii care s-a identificat până la contopire cu neamul său pe care l-a servit cu deplină dăruire nu numai a sufletului dar şi a vieţii.
În salonul literar, sufragerie, dormitorul Zincăi sau în birouri, se pot admira mobiler Biedermayer, oglinzi veneţiene, ceramică pictată, candelabre de fier forjat, potretele Zincăi Bălcescu, a fraţilor Costache, Nicolae, Maria şi Barbu, sau a urmaşilor Zoe Mandrea şi Radu Mandrea, fotografii cu membrii familiei printre care şi Bonifaciu Florescu urmaşul lui Nicolae dintr-o relaţie cu Alexandra Florescu.

Muzeul memorial Nicolae Bălcescu, Valea Bălcească, Vâlcea

Biserica din lemn, a cărei construcție de estimează la începutul secolului XIX, a fost cumpărată de sătenii din Gâltofani și mutată acolo. Inițial acesta era compusă numai din naos și altar având rolul de paraclis al curții boierești. La strămutare i s-a adăugât pronaosul luat de la o altă biserică mai veche din Bercioiu.
Lângă bisericuța de lemn se pot vedea mormintele Sevastiței Bălcescu, al lui Barbu Bălcescu, precum și al altor rude.