Muzeul interetnic al Văii Hârtibaciului, Alţâna, Sibiu

Restauratorul Ştefan Vaida a redat strălucirea unei case parţial distruse şi a transformat-o în muzeu.
Ansamblul muzeistic este amenajat într-o gospodărie veche, de pe la 1888 care a fost restaurată.
Colecţia etnografică cuprinde un număr de peste 1000 de obiecte adunate din 25 de localităţi de pe Valea Hârtibaciului.

Muzeul interetnic al Văii Hârtibaciului, Alţâna, Sibiu

Sunt grupate la un loc bunuri culturale aparţinând etniilor româneşti, săseşti, ungureşti şi rromilor.
Sunt obiecte de mobilier pictat, port popular, ceramică, obiecte de cult, obiecte de tehnică și artă populară.