Muzeul etnografic Maria, Dobârlău, Covasna

În muzeul lui moş Luca se găsesc de toate, de la degetare până la opinci, căruţe, lăzi de zestre, instrumente muzicale, războaie de ţesut, piepteni de descâlcit câlţi, o piuă din anul 1700, un darac de lână, uniforme militare, arme, gramofoane, televizoare cu lămpi, clopote, lămpi cu gaz şi multe alte lucruri prăfuite şi poleite de timp.
O parte le-a adăpostit în casa bătrânească moştenită de la părinţi, altele sunt expuse în curte, în şoproane, ori pe pereţii unor magazii din lemn construite special pentru a-şi adăposti „comoara”.