Muzeul de Arheologie şi Etnografie Corabia, Olt

Muzeul a fost înfiinţat în 1951, cu un profil mixt: istorie, etnografie, științele naturii.
Clădirea, monument istoric, a fost construită în 1907 şi s-a numit o vreme Palatul Cosma Constantinescu, iar apoi Casa de Cultură.
Expoziţia muzeului este structurată pe două sectoare: artă populară şi istorie veche.

Bogăția așezării de la Celei, începând cu urmele neolitice şi până în evul mediu, a alimentat mereu patrimoniul muzeal.
Colecţiile conţin piese arheologice, arme, unelte, ustensile casnice, ceramică, podoabe, numismatică, statuete din bronz şi marmură, monumente funerare, piese de arhitectură, piese epigrafice de o remarcabilă calitate, tezaure bizantine.
Li se adaugă piese de ştiinţe ale naturii, paleontologie, de floră şi faună din zonă.
De asemenea, o selectivă colecţie de etnografie şi artă populară, cuprinzând unelte şi ustensile legate de agricultură, pescuit, creşterea animalelor, tradiţii, piese de port popular.