Muzeul Civilizației Transilvane ASTRA, Sibiu

Muzeul Civilizației Transilvane „ASTRA” funcționează într-o clădire istorică din Sibiu, în Piața Mică, nr. 11.
El este, în primul rând, trezorierul valorilor patrimoniale moștenite de la Muzeul „Asociațiunii” (înființat în anul 1905 și desființat, prin dictat comunist, în 1950).
Din chiar momentul inaugurării, muzeul şi-a definit funcţiile sale moderne: conservativ-patrimonială şi instructiv-educaţională.
Apoi, muzeul s-a dezvoltat sub semnul vremurilor şi împrejurărilor pe care acestea le-au impus, înregistrând o continuitate firească, manifestată în preocuparea pentru creşterea patrimoniului, pentru îmbunătăţirea mijloacelor de expunere şi evidenţă, pentru cunoaşterea fenomenelor pe care el le ilustra.
După 1990, Corneliu Bucur, cu un colectiv restrâns de specialişti, a reuşit să întrerupă îndelungatul exil al patrimoniului etnografic românesc, organizând Muzeul Civilizaţiei Transilvane ”ASTRA” ca un important segment al memoriei şi biografiei naţionale.
O condiţie indispensabilă pentru înţelegerea oportunităţii conceperii proiectului tematic al Muzeului Civilizaţiei Transilvane ”ASTRA” ca muzeu interdisciplinar şi plurietnic şi înţelegerea mecanismelor producerii interferenţelor culturale, în condiţiile convieţuirii lor multiseculare, a constat din schimbarea paradigmei muzeale.

Continuator şi păstrător al patrimoniului şi valorilor Muzeului Asociaţiunii, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, parte integrantă a Muzeului ASTRA, aduce în faţa vizitatorilor săi lumea tradiţională a fermecătoarei Transilvanii multietnice.
Colecţiile de textile, broderie, ceramică, lemn, icoane şi obiecte de cult, fotografie şi clişee pe sticlă ascund şi se dezvăluie în poveşti.
Muzeul, prin întreg patrimoniul său impresionant şi atractiv, însumând cca. 50.000 de obiecte, propune o reîntoarcere spre Frumosul firesc al obiectului tradiţional într-o expunere modernă şi interactivă.
Muzeul cuprinde două secţii principale care scot în evidenţă cultura tradiţională din zona Transilvaniei prin intermediul a patru colecţii tematice: obiecte de cult, ouă încondeiate şi măşti; port popular şi textile; colecţia de lemn, fier şi os; colecţia de ceramică.

Colecția port-textile are peste 9.000 de piese de port popular, cu toate piesele vestimentare ce compuneau costumele tradiționale românești, precum și țesăturile cu rol utilitar în locuință
Colecția de obiecte de artă religioasă țărănească, cu peste 4000 de piese, conține icoane pictate pe lemn sau sticla, cruci, xilogravuri, ouă încondeiate, măști populare tradiționale
Colecția de lemn, os și fier conține peste 3400 piese de mobilier, lăzi de zestre, vase din lemn, unelte folosite în agricultură, instrumente muzicale de suflat din os, figurine decorative sculptate în lemn, obiecte de uz casnic din fier și altele.
Colecția de ceramică cu aproape 4000 de piese conține vase ceramice pictate în funcție de tehnica folosită în zona din care provin, precum și un atelier de olar utilat cu tot ce are nevoie pentru realizarea vaselor.
Colecția de broderii are peste 9800 de piese, majoritatea provenind din Ardeal și Banat.

Toate aceste colecții oferă vizitatorilor perspectiva vieții țăranului de altădată ce a trăit pe aceste meleaguri, iar pentru a avea o perspectivă completă trebuie să vizitați și Muzeul Civilizației Populare Tradiționale, pentru a vedea gospodăriile în care locuiau și munceau.

De-a lungul anilor muzeul a participat la numeroase expoziții naționale și internaționale, în care au fost expuse o parte din aceste valori de patrimoniu.