Mihai VĂTĂMANU, sculptor

Mihai VĂTĂMANU s-a născut la Hotin, regiunea Cernăuți, in anul 1929.

In anul 1968 a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, România.

Sculptor de viziune realistă interesat de portrete şi scene cotidiene.

Profesor la Şcoala de Artă Populară din Constanţa.