Mihai CHISELIȚĂ, pictor

Mihai Chiseliță s-a născut in data de 14 octombrie 1964, la Igești, Cernăuți, in Nordul Bucovinei.

In anul 1988 absolvit Liceul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chişinau, iar in 1999 Academia de Arte Vizuale Ion Andreescu din Cluj-Napoca, Romania.

Din anul 2000 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Romania, filiala Cluj.

Artistul are numeroase lucrări în colecţii particulare din România, Germania, Republica Moldova, Ungaria, Statele Unite, Italia, Spania, Japonia, Belgia, Africa de Sud, Finlanda, Portugalia, Franţa, Norvegia, Austria, Mexic.