Marilena Murariu, pictor

Marilena Murariu s-a născut in data de 26 mai 1954, in laşi

In prioada 1969-1973 a absolvit Liceul de Muzică şi Arte Plastice “Octav Băncilă”, laşi, iar intre anii 1977-1981 Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, Pictură, clasa prof. Vasile Grigore

Lucrări ale artistei se găsesc în colecţii particulare din S.U.A., Suedia, Germania, Israel, Italia, Peru, Cipru.

Burse şl premii
1980 – Bursa de merit “Ion Andreescu” a Institutului de Arte Plastice, Bucureşti
1980 – Premiul II pentru pictură al revistei “Amfitearu”
1981 – Bursa de merit “Ion Andreescu” a Institutului de Arte Plastice, Bucureşti
1982 – Bursa de artă a Fundaţiei Sârghie
2001 – Premiul pentru carieră profesională al Asociaţiei F.A.P.T.E.
2004 – “Omul zilei” declarat de ziarul “Jurnalul Naţional”
2006 – Marele trofeu “Moi musical”, Tergnier, Franţa