Liviu STOICOVICIU, pictor

Liviu Stoicoviciu s-a născut in anul 1942, la Cluj Napoca.

In 1967 devine Absolvent al Academiei de Arte Frumoase “Nicolae Grigorescu” – secţia pictură Bucureşti.

Din 1968 participă la expoziţiile municipale, republicane si tematice organizate în Bucureşti şi in alte oraşe ale ţării

Devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România in anul 1970.

O interesantă trecere de la pictură la forma spaţială realizează Liviu Stoicoviciu, artistul poate cel mai aproape de spiritul artei abstracte a avangardei secolului XX. Compoziţiile bidimensionale, concepute matematic, sunt transpuse în forme tridimensionale, un fel de bolţi, intitulate programatic „Pentagonul”, a căror complexitate este dublată de graţie, de poezie obţinută prin rigoarea gestului.” Victoria Anghelescu

Lucrări in Muzeul Naţional de Artă Contemporană şi in alte muzee din ţară şi străinătate, in colecţii particulare din Franţa, Anglia, Germania, Italia (Florenţa: “Centro d’Arte”), Israel, SUA, Japonia, Danemarca, etc.