Iosif CHITMAN, sculptor

Iosif CHITMAN s-a născut la Chișinău, in anul 1936.

In perioada 1954 – 1960 a urmat Institutul de Stat de Arte Plastice „Vladimir Surikov“, Moscova, Rusia, iar intre anii 1961 – 1962 a fost profesor la Școala de Arte Plastice din Chișinău, Republica Moldova.

Iosif CHITMAN a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
Un loc important în creaţia sa îl ocupă portretul şi compoziţiile cu mai multe figuri cuprinzând o tematică variată.
Practică sculptura de postament şi monumentală, sculptura decorativă şi plastica de mici dimensiuni.
Prin calităţi plastice deosebite se remarcă lucrările sale în domeniul sculpturii decorative, forme mici: „Întâlnire”, „Iarnă”, „Timp”, „Primăvară”, „Cântec”, „Născuţi de furtună”, „Întâi mai” ş.a.; portrete: „P. Tkacenko”, pictorul „G. Sainciuc”, muncitoarea „V. Odobescu”, „Cioban”, „V. Buga”, „Maria Bieşu”, „E. Hemingwai”, „Soldat bătrân”, „A. de Saint-Exupéry” ş.a., realizate în lemn, bronz, şamotă, ghips.
Din lucrările consacrate evenimentelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial se evidenţiază altorelieful „Eliberarea Chişinăului” (1974).
Expoziţii în ţară şi peste hotare: Bucureşti (1994), republicane (din 1960), unionale: Moscova (1960-1991), peste hotare: Budapesta (1995), Canada, Ungaria Polonia, Cehoslovacia, ş.a.