Complexul Muzeal Histria, Istria, Constanta

Primul muzeu al arheologic de la Histria fost ridicat în anul 1920, dar, din cauza terenului slab, acesta s-a dărâmat în anul 1923. Actualul muzeu a fost construit în anul 1982, reabilitat și modernizat în anul 2011.

Complexul este format din Muzeul Cetății Histria și ruinele orașului greco-roman (secolul VII a. Chr. – secolul VII p.Chr.).

Histria a fost descoperită de arheologul Vasile Pârvan în 1914 și de atunci cercetările arheologice continuă fără întrerupere.
La conducerea șantierului, s-au succedat Scarlat Lambrino, Emil Condurachi, Dionisie M. Pippidi, Petre Alexandrescu, Alexandru Suceveanu. La cercetări au participat, de-a lungul timpului, Grigore Florescu, Emilian Popescu, Nubar Hamparțumian, Suzana Dimitriu, Maria Coja, Aurelian Petre, Maria Alexandrescu Vianu, Catrinel Domăneanțu, arh. Dinu Theodorescu.

În muzeu sunt expuse piese de arheologie greacă, romană și bizantină, provenind din cercetările de la Histria și din împrejurimi: amfore, inscripții, vase ceramice, sticlă, opaițe, podoabe, basoreliefuri elenistice, inscripții.
Histria este cel mai vechi oraș atestat în România și a cunoscut o dezvoltare continuă timp de 1300 de ani, începând din perioada greacă și până în perioada romano-bizantină.

Cetatea a fost locuită timp de aproximativ 1400 de ani, până în secolul al VII-lea d. Hr. În perioada ei de glorie număra 25.000 de locuitori și avea monedă proprie.
Cetatea Histria a fost identificată în anul 1868 de către arheologul francez Ernest Desjardin, iar săpăturile arheologice au început în anul 1914, sub îndrumarea lui Vasile Pârvan, acestea scoțând la iveală pe lângă zidurile de incintă ale cetății și o serie de monumente remarcabile, cum sunt ”zona sacră” cu templul lui Zeus și templul Afroditei; precum și bazilica episcopală.
Fragmente din monumentele descoperite în zona sacră sunt expuse în Muzeul arheologic Histria.