Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat", Brașov

|
17 vizualizări

Muzeul Țării Făgărașului ,,Valer Literat'' se află în Cetatea Făgărașului, cel mai impunător monument al zonei. Construcția cetății Făgăraș a început la sfârșitul secolului al XIV-lea şi s-a continuat, prin adăugiri successive, până la jumătatea secolului al XVII-lea.

Anterior acestei cetăţi de apărare, a existat o fortificație din lemn cu val de pământ, construită aproximativ pe amplasamentul actualei cetăţi, a cărei distrugere prin incendiere poate fi pusă pe seama invaziei tătare din anul 1291.
În secolul al XVI-lea, cetatea militară de apărare a fost transformată într-un castel feudal fortificat de către Ştefan Mailat (1528 - 1541). În secolul al XVII-lea principii Transilvaniei Gabriel Béthlen (1613 - 1629) şi Gheorghe Ráckozy I (1630 - 1648) fac adăugiri şi înfrumusețări la castel dându-i forma şi dimensiunile actuale.

Destinațiile construcției, de-a lungul timpului, au fost de cetate militară de apărare, reşedinţă princiară, cazarmă pentru trupele austriece, maghiare şi românești, închisoare politică (1948 – 1962).

Începuturile Muzeului din Făgăraș se leagă de munca pe care profesorul Valeriu Literat a depus-o în calitate de membru si conducător al despărțământului local al ASTREI.

La început s-a aflat în custodia acesteia, până în anul 1951, când Muzeului i-a fost atribuit un sediu stabil şi a primit statutul de instituţie de stat, sub titulatura de Muzeul Orăşenesc Făgăraş.
În anul 1973, Muzeul orăşenesc a fuzionat cu secţia muzeală ce fusese înfiinţată încă din 1968 în Cetatea Făgăraşului şi afiliată Muzeului Brukenthal din Sibiu.

După fuziune şi până în anul 1981 s-a numit Muzeul Cetatea Făgăraş, iar de la această dată şi până în 2004 a purtat denumirea de Muzeul Ţării Făgăraşului. Printr-un ordin al Ministrului Culturii din anul 2004 s-a hotărât titulatura de Muzeul Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat”, fiind clasificat în categoria muzeelor de importanţă judeţeană.

Încă de la începuturi, Muzeul a desfăşurat şi desfăşoară o continuă activitate de cercetare istorică şi etnografică a zonei, de îmbogăţire, conservare şi valorificare ştiinţifică a patrimoniului său.
De profil mixt (istorie, etnografie, artă), Muzeul cuprinde în patrimoniul său un număr de 20 de colecţii, precum cele de: arheologie, arme, numismatică, cahle, carte veche, documente, lapidarium, glăjărie, artă decorativă şi plastică, ceramică populară, port popular, ţesături, obiceiuri, icoane pe sticlă, arta lemnului, meşteşuguri ş.a.

Expoziţia de bază reprezintă evoluţia civilizaţiei Ţării Făgăraşului într-o înşiruire de momente şi evenimente semnificative. În funcţie de conţinutul patrimoniului său, expoziţia de bază a fost structurată pe trei secţiuni: istoria Ţării Făgăraşului (de la epoca bronzului până la 1 Decembrie 1918), etnografia zonei (ceramică, ţesături, port popular, interior ţărănesc, icoane etc.) şi artă plastică şi decorativă.

Merită să afli și despre

Sugestii: