Anton CHLADEK, pictor

Anton Chladek s-a născut in anul 1794, Elemer, si a decedat in anul 1882, in Serbia, Voivodina.

De origine cehă, a fost unul dintre cei mai instruți artiști care au ajuns în Țara Românească după anul 1835.

A studiat la Budapesta și Viena, unde a luat contact cu portretul Bierdermeier pe care îl receptează ca o noutate față de tradiția bizantină.

Călătoreşte pentru studii la Pesta şi Viena. Organizează lecţii de desen, ajutat de fiul său Alexandru Chladek.

A fost primul profesor al lui Nicolae Grigorescu.

Pe Anton Chladek ne-am obișnuit să îl amintim ori de câte ori ne îndreptăm privirea către începuturile artistice ale lui Nicolae Grigorescu. Însă Chladek reprezintă mult mai mult decât atât, numele lui prefațând momentul instituționalizării artei românești, în fapt ordonarea și conștientizarea primilor maeștrii ce au practicat pictura pe teritoriul Principatelor Române.” VOINESCU, Teodora, “Anton Chladek și începuturile picturii românești”, Monitorul Oficial, București, 1936.

A realizat pictură murală bisericească, portrete și miniaturi.

În perioada cât a lucrat la București, a existat o transformare semnificativă a picturii religioase de factură bizantină datorată impactului modelelor Renașterii italiene care au intrat în principatele românești prin intermediul gravurilor.