Adrian CURCAN-DUMBRAVĂ, sculptor

Adrian CURCAN DUMBRAVĂ s-a născut in localitatea Dumbrava, județul Iaşi, in anul 1951.

In perioada 1969 – 1974 a urmat Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Specializarea Sculptură, Cluj-Napoca.

Profesor de sculptură, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bucureşti; iar intre anii 1998 – 2013 – Inspector şcolar de specialitate, Arte Plastice, Bucureşti.

Din 1992 este Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Lucrări de artă monumentală:
1979 – Consonanţă, monument dedicat lui Ştefan Odobleja (savant), marmură și bronz.

Volume publicate:
Teoria generală a gravitațiilor opuse (The General Theory of the Opposed Gravitations), Editura Nouă, București, 2009 (2011, 2012 – ediții revăzute și adăugite).

Sculpturile lui Adrian Curcan sunt realizate într-un moment de echilibru între tendințe opuse și complementare. Lucrările sale trădează în același timp prezența unor aspirații ordonatoare, raționale și presiunea unor energii lăuntrice, explosive, afectând coerența volumelor. Acest joc al principiilor formative modifică în mod evident structura onolitică a compozițiilor, asigurând o transparență și un regim al golului și plinului. Trecerile succesive din concav în convex și din convex în concav, acuzând o anume organicitate, își păstrează fluiditatea în ciuda accentelor imprevizibile. Astfel de procedee plastice se pot recunoaște în cele mai diferite dintre lucrările sale, fie că acestea sunt mai sensibile la construcția figurativă, fie că evoluează la limita abstracției.” Constantin Prut